نقش اصحاب امام رضا (ع) در مقابله با جریان های انحرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیعه شناسی دانشگاه قم

چکیده

عصر رضوی، عصری است که فرقه‌ها و جریانات انحرافی فراوانی فعالیت داشته و شرایط برای ترویج این فرق و جریانات بیشتر محیا بوده است. امام رضا و یاران ایشان در مقابله با این جریانات تلاش‌های فراوانی داشتند. در این میان نقش یاران آن حضرت در این دوران بسیار چشمگیر و پررنگ است. این یاران که از عالمان، اصحاب حدیث و متلکمان و فقیهان عصر خویش به شمار می‌رفتند با شیوه‌های گوناگون به مقابله با این جریانات پرداخته و نقشی بس مهم در این مسیر ایفا نمودند. مناظره و استدلال دقیق عقلی و منطقی، تدوین کتاب‌های متعدد در تبیین اسلام اصیل و شناخت انحرافات، نشر معارف دینی و تبلیغ و ترویج آن در میان عوام و خواص و همچنین تربیت شاگردانی ممتاز که هر کدام خود از مدافعان و مبلغان اسلام اصیل بودند و در جبهه مقابله با این جریانات انحرافی نقشی فعال داشتند؛ از جمله شیوه‌های این یاران امام در مقابله با جریانات انحرافی عصر رضوی بود. این مقاله با بررسی هر یک از این روش‌ها سعی بر بیان نقش و جایگاه ارزشمند یاران امام رضاعلیه السلام در آن دوران داشته تا بدانجا که می‌توان به وضوح کم رنگ شدن این جریانات را در دوران امام جوادعلیه السلام، مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها