نقش اصحاب امام رضا (ع) در مقابله با جریان های انحرافی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-86

10.22034/mab.2023.333762.1020

عزت الله مولایی نیا؛ نعیمه خراسانی


سبک شناسی آوایی و بلاغی زیارت جامعه کبیره

دوره 2، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 83-117

10.22034/mab.2023.425048.1117

جواد رنجبر؛ زینب منصوری رضی


گفتمان عاطفی در دعای هفتم صحیفه سجادیه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-134

10.22034/mab.2023.382687.1076

رضا عرب بافرانی؛ احمد محمّدیان


شایستگی‌های تربیتی استادان و مربیان سرآمد از منظر پیامبر اعظم حضرت محمد (ص)

دوره 2، شماره 2، آذر 1402، صفحه 53-75

10.22034/mab.2023.411290.1110

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ طاهره نظری ایلخانی آبادی