نقش اصحاب امام رضا (ع) در مقابله با جریان های انحرافی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-86

10.22034/mab.2023.333762.1020

عزت الله مولایی نیا؛ نعیمه خراسانی


گفتمان عاطفی در دعای هفتم صحیفه سجادیه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-134

10.22034/mab.2023.382687.1076

رضا عرب بافرانی؛ احمد محمّدیان