نقش اصحاب امام رضا (ع) در مقابله با جریان های انحرافی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 71-86

10.22034/mab.2023.333762.1020

عزت الله مولایی نیا؛ نعیمه خراسانی


گفتمان عاطفی در دعای هفتم صحیفه سجادیه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-134

10.22034/mab.2023.382687.1076

رضا عرب بافرانی؛ احمد محمّدیان


تبیین طرح و احیای مفاهیم دینیسیاسی در دعا و شعر امام سجاد(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-150

10.22034/mab.2022.150817

سعید توفیق؛ وجیهه میری؛ سید جواد عابدی شهری


جایگاه حضرت خدیجه (س) در مدیریت و ساماندهی بحران محاصره شعب ابی طالب

دوره 1، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 149-163

10.22034/mab.2022.360111.1057

محمد کشاورز (بیضایی)؛ محمد جمیری؛ رضا معینی رودبالی