دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

عملکرد خواص حزب علوی، پیش درآمدی بر پیروزی نبرد جَمل (مطالعه موردی: واکاوی تاریخی عملکرد ام سلمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/mab.2023.347403.1049

محمد ربیعی نژاد؛ وجیهه میری؛ علی توفیق


زیبایی‌شناسی خطبه شانزدهم نهج‌البلاغه در پرتو نقد فرمالیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/mab.2023.382907.1077

عزت ملا ابراهیمی؛ محیا ابیاری قمصری